www.pidilidi.hu www.pidilidi.hu
0 Az Ön kosara 0 Ft

Kereskedelmi ajánlatok küldésére vonatkozó személyesadat-feldolgozási szabályzat

 • Információk az adatfeldolgozásról

A NELUN spol. s r.o., azonosítószám: 27711242, székhelye: 69701 Kyjov, Za Humny 3301, Za Humny 3301, 69701 Kyjov, az alábbi személyes adatok kezelésére vonatkozó szabályzatot (a továbbiakban: "Szabályzat") bocsátja ki annak érdekében, hogy tájékoztassa ügyfeleit, támogatóit és barátait (a továbbiakban együttesen "tagok") az általuk megadott személyes adatok kezeléséről.

A NELUN spol. s r.o. a személyes adatok kezelése során adatkezelői státuszban van (a továbbiakban: "Adatkezelő").

Ez a szabályzat célja, hogy a tagok számára tájékoztatást nyújtson különösen arról, hogy a személyes adatokat hogyan, milyen mértékben, milyen célból és milyen alanyok által kezeljük. Ez a szabályzat a következő személyesadat-feldolgozási folyamatokra vonatkozik:

 1. vásárlás a vezérlő e-shopján keresztül,
 2. egyszerű regisztráció a tagok felismerése céljából, amikor a webáruházban vásárolnak,
 3. versenyeken való részvétel,
 4. VIP bónuszprogram
 5. Hírlevelek-frissítések és kereskedelmi közlemények küldése az adminisztrátor tevékenységével és az általa értékesített termékekkel és termékekkel kapcsolatban (marketing célokra).

 

A tag így átfogó áttekintést kap az általa megadott személyes adatok feldolgozásáról. V neposlední řadě budou členové v těchto zásadách informováni o svých právech vyplývajících ze zpracování osobních údajů a způsobech jejich uplatňování.

Správce tímto prohlašuje, že zpracování osobních údajů členů probíhá v souladu s právními předpisy České republiky a s evropskými právními předpisy upravujícími ochranu osobních údajů.

 

 1. Právní důvody, účely, rozsah a doba zpracování osobních údajů

 

 1. Uzavření kupní smlouvy

Správce zpracovává osobní údaje členů v případě, že členové provádí nákup zboží na e-shopu správce nacházejícího se na internetových stránkách: https://pidilidi.cz/, a to za účelem realizace a vyřízení objednávky včetně dodání zboží či předání zboží k přepravě). Právním důvodem zpracování osobních údajů je uzavření kupní smlouvy (nákup v e-shopu).

O členech jsou pro shora uvedené účely zpracovávány tyto osobní údaje:

 • jméno a příjmení,
 • emailová adresa,
 • telefonní číslo,
 • A lakóhely címe, beleértve az államot is,
 • végső esetben egy másik személy címe és azonosító adatai, akinek a címére az árut szállítani kell, ha a számlázási adatok eltérnek a szállítási adatoktól.

A tagok személyes adatait az adatkezelő a fenti célokból a megkötött adásvételi szerződésből eredő kötelezettségek, az adatkezelőt, mint eladót jogszabályban előírt kötelezettségek, valamint a tagok és az adatkezelő jogainak védelme és megőrzése érdekében kezeli.

A tagok személyes adatait az adatkezelő a fenti célokból kezeli.

A tagok ebben az esetben kötelesek személyes adatokat megadni. Ha a tagok nem adtak meg személyes adatokat, a megrendelést nem lehetett végrehajtani és feldolgozni, és ennek következtében az árukat nem lehetett leszállítani vagy átvenni. Ha a tagok nem adnak meg személyes adatokat az adatkezelőnek a fenti célokból, akkor nem tudnak árut vásárolni a webáruházban.

 1. Tagok regisztrációja

A szabályzat lehetővé teszi a Tagok számára, hogy regisztráljanak a Rendszergazda https://pidilidi.cz/ weboldalán, anélkül, hogy az Adatkezelő webáruházából termékeket vagy termékeket vásárolnának, vagy a személyes adatok marketing célú feldolgozásához való hozzájárulást ellenőriznék, annak érdekében, hogy a Tagot vásárlóként azonosítsák, és megkönnyítsék a Tag számára az áruvásárlást oly módon, hogy a regisztrált Tag által végzett áruvásárlás a számlázási és szállítási adatok automatikus előre kitöltése miatt kényelmesebb és gyorsabb legyen.

A személyes adatok feldolgozásának jogi oka az adásvételi szerződés megkötéséhez vezető folyamat. A személyes adatok feldolgozásának célja a tagoknak nyújtott szolgáltatások minőségének javítása.

A fenti célok érdekében a tagokról a következő személyes adatokat kezeljük:

 • elő- és utónév,
 • E-mail cím,
 • telefonszám,
 • A lakóhely címe, beleértve az államot is,
 • végső esetben egy másik személy címe és azonosító adatai, akinek a címére az árut szállítani kell, ha a számlázási adatok eltérnek a szállítási adatoktól.

A tagok személyes adatait az adatkezelő a fenti célból addig kezeli, amíg a tagok fiókja az adatkezelő weboldalán létezik: https://pidilidi.cz/.

.

Ha a Tagok a vásárló azonosítása és a vásárlás megkönnyítése céljából fiókot kívánnak létrehozni az Adminisztrátor weboldalán, akkor a fenti személyes adatokat meg kell adniuk az Adminisztrátornak, amelyek nélkül a fiók nem hozható létre. Ha a tagok nem adnak meg személyes adatokat a rendszergazda számára ebből a célból, a tagok továbbra is jogosultak a rendszergazda webáruházában árukat vásárolni, de csak azzal a kivétellel, hogy a vásárlás előtt nem történik automatikus azonosításuk.

 1. Fogyasztói versenyeken való részvétel

Amikor az Adminisztrátor eseményeket és programokat szervez a Tagok számára, hogy nyereményekért versenyezzenek ("Verseny"), az Adminisztrátor a Tagok személyes adatait a Versenyre való regisztráció, a Versenyen való részvétel, a Verseny szervezése és a nyertes kiválasztása céljából kezeli. A személyes adatok feldolgozásának konkrét folyamatait az adott verseny szabályai tartalmazzák.

A személyes adatok feldolgozásának jogalapja a szolgáltatás teljesítését célzó folyamat - a verseny lebonyolítása.

A fenti célok érdekében a tagokról a következő személyes adatokat kezeljük:

 • elő- és utónév,
 • E-mail cím,
 • telefonszám,
 • tartózkodási cím, beleértve az államot is.

A törvény nem zárja ki, hogy a személyes adatok feldolgozásának terjedelme a szóban forgó verseny jellegétől függően változhat. A feldolgozott személyes adatok körének bármilyen változását az adott verseny szabályai szabályozzák.

A tagok személyes adatait az adminisztrátor a fenti célokból a verseny időtartama alatt, valamint a versenyből eredő kötelezettségek rendezéséig és egyéb kötelezettségek teljesítéséig kezeli.

A személyes adatok fenti célokból történő feldolgozása a verseny céljának megvalósításának, szervezésének és teljesítésének feltétele. Ha az adatkezelő nem kezelte volna a tagok személyes adatait a fentiekben meghatározott mértékben és célokból, a verseny egyáltalán nem kerülhetett volna megrendezésre.

 1. VIP bónuszprogram

Azért, hogy a Rendszergazda törzsvásárlóit megjutalmazza hűségükért és vásárlásaikért, a Rendszergazda létrehozta a VIP Bónusz Programot, amelynek keretében a tagok kedvezményes akciókat vehetnek igénybe, és jelentős kedvezménnyel vásárolhatnak.

A VIP bónuszprogramban való tagsággal összefüggésben a személyes adatok feldolgozásának jogalapja a VIP bónuszprogramban való regisztrációkor létrejövő szerződés teljesítése (szolgáltatás nyújtása). A személyes adatok feldolgozásának célja a tagok számára az adott programban való tagsággal kapcsolatos szolgáltatások nyújtása.

A személyes adatok feldolgozásának célja a tagok számára a programban való tagsággal kapcsolatos szolgáltatások nyújtása.

A fenti célok érdekében a tagokról a következő személyes adatokat kezeljük:

 • elő- és utónév,
 • E-mail cím,
 • telefonszám,
 • tartózkodási cím, beleértve az államot is.

A tagok személyes adatait az adminisztrátor a fenti célból a VIP bónuszprogramban való tagságuk időtartama alatt, valamint a VIP bónuszprogramban való tagságból eredő valamennyi kötelezettség (pl. bónuszpontok elszámolása, fel nem használt juttatások biztosítása) teljesítése céljából kezeli.

A tagok személyes adatait az adminisztrátor a fenti célból kezeli.

A tagok személyes adatainak fenti célú feldolgozása a VIP-bónuszprogram működtetéséhez szükséges. Ha a tagok nem adnak meg személyes adatokat az adminisztrátornak ebből a célból, akkor a VIP bónuszprogramban való tagságuk nem indul el.

 1. Marketing célokra

A tagok személyes adatainak marketing célú feldolgozásának jogalapja a személyes adatok feldolgozásához való hozzájáruláson alapul. Csak a tagok azon személyes adatait dolgozzuk fel, amelyeket a tagok marketing célokra (lásd alább) adtak vagy adnak át az adatkezelőnek.

A személyes adatok feldolgozásához adott tagi hozzájárulás alapján a személyes adatok feldolgozása a NELUN spol. s r.o. által kínált árukkal és szolgáltatásokkal kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, valamint a NELUN spol. s r.o. vagy annak vagy azok termékeivel, termékeivel és szolgáltatásaival kapcsolatos hírlevelek és kereskedelmi ajánlatok küldése céljából történik (a továbbiakban együttesen "marketingcélok"). A személyes adatok marketing célú feldolgozása a tagokkal való közvetlen kapcsolatfelvételt jelenti. Ezek a célok magukban foglalják a releváns kereskedelmi kommunikáció kiválasztásához szükséges profilalkotást is.

A fenti célok érdekében a tagokról a következő személyes adatokat kezeljük:

 • E-mail cím, és a személyes adatok marketing célú, e-mailben történő feldolgozása esetén,
 • elő- és utónév, lakcím, beleértve a lakóhely szerinti országot is, amennyiben a személyes adatok marketing célú feldolgozása postai úton történik.

A személyes adatok marketing célú feldolgozását az adatkezelő a személyes adatok feldolgozásához adott hozzájárulás visszavonásáig végzi, azzal az indokkal, hogy a marketing célú feldolgozás magában foglalja az adatkezelőre és annak tevékenységére vonatkozó információkat is. Ezért helyénvaló, hogy a tagok megkapják ezt a tájékoztatást, kivéve, ha ők maguk korábban kifejezték, hogy nem kívánják megkapni ezt a tájékoztatást, visszavonva a személyes adatok feldolgozásához adott hozzájárulásukat.

Mivel a személyes adatok marketing célú feldolgozása a személyes adatok feldolgozásához való hozzájárulás függvénye, a személyes adatok megadása a tagok részéről nem kötelező, és a megadás elmulasztása nem befolyásolja például a megrendelések teljesítését és feldolgozását.

 

 1. A személyes adatok feldolgozásának módja

A legtöbb esetben a személyes adatok feldolgozása automatikusan, elektronikus formában történik. Ezen túlmenően a személyes adatok kézzel, írásos formában is feldolgozhatók.

Az adatkezelő a személyes adatokat a lehető legkisebb mértékben kezeli a személyes adatok kezelésének a jelen szabályzat 2. cikkében meghatározott céljának teljesítése érdekében.

A tagok személyes adatainak feldolgozása során nem kerül sor automatizált egyedi döntéshozatalra, ideértve a profilalkotást is.

A tagok teljesen önkéntes alapon adnak meg személyes adatokat az adatkezelőnek feldolgozásra. Ha azonban a tagok bizonyos esetekben nem adnak meg személyes adatokat az adatkezelőnek, pl. adásvételi szerződés megkötése vagy egyszerűen csak regisztráció céljából, akkor nem lehet adásvételi szerződést kötni, illetve az adott célú szolgáltatásokat nyújtani.

Az adatkezelőnek a személyes adatok marketing célú kezeléséhez való hozzájárulás megadásának elmulasztása viszont nem befolyásolja az adásvételi szerződés létrejöttét.

A feldolgozott személyes adatok teljes körét a tagok a jelen Szabályzat 9. cikkében meghatározott módon történő megkeresés útján ismerhetik meg.

 

 1. Sütik

Az Adatkezelő weboldalán belül is használnak sütiket. A sütik olyan kis szöveges fájlok, amelyek rövid adatokat tartalmaznak, és a weboldal látogatásakor a rendszergazda számítógépén tárolhatók. A sütik csak olyan információkat tartalmazhatnak, amelyeket a tag számítógépére küldenek. A sütik nem kapcsolják össze más adatokkal (beleértve a személyes adatokat is), kivéve, ha a tag ehhez kifejezetten hozzájárult.

A sütik használatához való hozzájárulás nem előfeltétele a Rendszergazda weboldalának látogatásának.

A sütik jellegétől függ, hogy mennyi ideig tárolódnak egy tag számítógépén. Egyes sütik a munkamenet időtartamára korlátozódnak (ún. munkamenet-sütik). Ezek a sütik csak a böngésző futása alatt léteznek, és a böngésző bezárásakor automatikusan törlődnek.

Más sütik tartósak ("tartós sütik"). Ezek a sütik a webböngésző bezárása után egy meghatározott időpontig maradnak a böngészőben, amely legfeljebb 13 hónappal a süti utolsó használatát követően, vagy amíg a tag manuálisan nem törli őket, ha ez korábban történik. Ezek a sütik az Ön számítógépének azonosítására használhatók, amikor újraindítja a webböngészőjét és böngészik az interneten. A sütik nem befolyásolják a számítógép technikai használatát, és nem tartalmaznak vírusokat vagy egyéb veszélyeket.

A következő cookie-kat használja a rendszergazda honlapja:

Bázis sütik: ezek olyan alapvető sütik, amelyek a weboldalunk funkcióinak és szolgáltatásainak biztosításához szükségesek (például bejelentkezések, amelyek lehetővé teszik a regisztrált tagok számára a funkciókhoz való hozzáférést stb.). Ezek a sütik csak az Ön számítógépét vagy mobileszközét azonosítják. Csak olyan információkat tárolnak, amelyek nem azonosítják az egyéneket (tagokat).

Teljesítménysütik: ezek a sütik csak a számítógépet vagy a mobil eszközt azonosítják, nem azonosítják az egyéneket (tagokat), és az összegyűjtött adatok anonimizáltak. Különösen a tagok weboldalon tett látogatásainak számáról, illetve a tagok weboldalon való mozgásáról gyűjtenek elemzési adatokat. Ezeket az elemzéseket a weboldal szolgáltatásainak javítására használják fel.

Funkcionális sütik: ezek a sütik tartalmazhatnak számunkra azonosítható információkat, például egy felhasználónevet. Ezek lehetővé teszik a regisztrált tagok automatikus bejelentkezését, a weboldal tartalmának testreszabását a felhasználó (tag) beállításainak megfelelően, stb.

Célzott sütik: ezek "harmadik féltől származó" sütik. Ezeket a cookie-kat célzott reklámok megjelenítése céljából harmadik feleknek adhatjuk át. Honlapunkon ezek a következők:

NÉV FELDOLGOZÓ CÉLJA LEÍRÁS

Google Adwords

Google LLC

Célzott reklám

https://policies.google.com/technologies/types

Google Analytics

Google LLC

Webes viselkedéselemzés

https://policies.google.com/technologies/types

Sklik

Seznam.cz, a.s.

Célzott reklám

https://napoveda.sklik.cz/mereni-uspesnosti/konverze/

Adform

Adform

Célzott reklám

https://site.adform.com/privacy-center/overview

A webböngésző beállításaiban letilthatja a sütik tárolását. A sütik tárolásának letiltásáról általában az Ön által használt webböngésző támogatási webhelyén tájékozódhat. Ha azonban a tag ezt megteszi, a weboldal egyes funkciói nem lesznek elérhetők, vagy a sütik tárolásának elutasítása a weboldal funkcionalitásának és felhasználóbarátságának csökkenéséhez vezethet.

 

 1. Prohlášení o bezpečnosti

A Rendszergazda kijelenti, hogy a tagoktól kapott valamennyi személyes adatot szigorúan bizalmasan kezel az adatvédelmi jogszabályoknak megfelelően.

A vagyonkezelő minden szükséges biztonsági és szervezési intézkedést megtett annak érdekében, hogy a tagok személyes adatait megvédje a visszaéléstől, elvesztéstől vagy megsemmisüléstől.

A vagyonkezelő a következő biztonsági módszert választotta honlapja számára: SSL tanúsítvány. Ennek a biztonságnak az alapján a tagok személyes adatai kellően védettek az elvesztés, megsemmisülés, sérülés vagy visszaélés ellen a rendszergazda weboldalán keresztül történő támadások esetén.

 

 1. A személyes adatok feldolgozóinak listája

A tagok személyes adatait csak akkor adjuk át harmadik félnek, ha ez a szerződés teljesítéséhez szükséges, vagy ha a tagok ehhez előzetesen hozzájárultak. A megrendelés teljesítése és feldolgozása, valamint hírlevelek küldése esetén az adatkezelő által kiválasztott szervezetek, például logisztikai cégek, fuvarozók, online fizetési és hitelszolgáltatást nyújtó pénzintézetek megkapják a szükséges adatokat, hogy a tagok számára a szolgáltatást nyújthassák.

Az így megszerzett adatokat a következő kereskedelmi társaságok kizárólag a tagok megrendelésének teljesítésével kapcsolatos feladatok elvégzésére vagy a jelen szabályzat 2. cikkében meghatározott egyéb célok teljesítésére használhatják fel.

Az adatkezelőn kívül a következő adatfeldolgozók vesznek részt a személyes adatok feldolgozásában:

 • Simplia s.r.o.
 • ABRA Flexi s.r.o.
 • Direct Parcel Distribution CZ s.r.o.
 • Zásilkovna s.r.o.

 

A fent említett szervezeteken kívül más személyek is részt vehetnek a személyes adatok feldolgozásában a technikai adminisztráció, a szállítás, a versenyek lebonyolítása, az informatikai szolgáltatások nyújtása, valamint a számviteli, adózási és jogi tanácsadás révén.

A személyes adatok nem kerülnek az Európai Unión kívülre.

Az adatkezelő felelős a személyes adatok feldolgozók általi biztonságos feldolgozásáért.

Az Adatkezelő nem zárja ki, hogy a jövőben a tagok egyes személyes adatai más adatfeldolgozóknak továbbításra kerülnek. A tagok a jelen szabályzat 9. cikkével összhangban naprakész listát kapnak az adatfeldolgozókról.

 

 1. A személyes adatok feldolgozásának időtartama

A tagok személyes adatait a jelen szabályzat 2. cikkében a személyes adatok feldolgozásának minden egyes céljára meghatározott ideig kezelik. Ezen időszak lejárta előtt a személyes adatok feldolgozását a lehető legnagyobb mértékben le kell állítani vagy meg kell szakítani, amint az érintett tag visszavonja a személyes adatok feldolgozásához adott hozzájárulását, vagy gyakorolja az e szabályzat 9. cikkében meghatározott jogait, amennyiben ez a jog gyakorlása a személyes adatok feldolgozásának korlátozását, megszakítását vagy megszüntetését eredményezi.

Ha olyan esemény következik be, amely a személyes adatok feldolgozásának korlátozását, megszakítását vagy megszüntetését eredményezi, az adatkezelő a tag személyes adatait csak a szükséges mértékben, a szükséges ideig és kizárólag az adatkezelő jogainak és jogilag védett érdekeinek védelme céljából kezeli. Amint a személyes adatok feldolgozásának ez a célja is megszűnik, az adatkezelő megsemmisíti a személyes adatokat.

 

 1. Tagsági jogok

A tagnak joga van arra, hogy az adatkezelőtől megerősítést kapjon arról, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha igen, akkor joga van arra, hogy hozzáférjen ezekhez az információkhoz, és ezzel összefüggésben kérheti különösen, hogy tájékoztassa azokat a címzetteket, akikkel ezeket a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják.

Másolathoz való jog. Amennyiben harmadik személyek jogai és szabadságai nem sérülnek, a tag jogosult arra, hogy az adatkezelőtől kérje a rá vonatkozó, feldolgozott személyes adatok másolatát.

A helyesbítéshez és kiegészítéshez való jog. A tagnak joga van ahhoz, hogy az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat saját bejelentése vagy az adatkezelő egyéb hitelt érdemlő megállapítása alapján. A tagnak a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítéséhez való joga mellett joga van azok kiegészítéséhez is, ha a már megadott és feldolgozott személyes adatok hiányosak.

A törléshez való jog. Abban az időpontban, amikor az adatkezelőnek már nincs szüksége a tagra vonatkozó, a fenti célokból feldolgozott személyes adatokra, és nincs további jogos ok az adatkezelő általi feldolgozásukra, az ilyen személyes adatok feldolgozása jogellenesen történik, az adatkezeléshez adott hozzájárulást visszavonták, vagy tiltakozását követően nincs ok a további feldolgozásra, a tag jogosult kérni az adatkezelőtől, hogy az ilyen személyes adatokat töröljék, vagy a feldolgozásuk ellen megfelelően biztosítsák, vagy tegyék hozzáférhetetlenné. Az adatkezelőnek joga van elutasítani ezt a kérelmet, ha az adatkezelés indokai továbbra is fennállnak. A törlésre nem kerül sor, ha a tagra vonatkozó személyes adatokat az adatkezelőnek követelések előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, illetve az adatkezelő jogi kötelezettségének teljesítéséhez kell feldolgoznia.

A korlátozott adatkezeléshez való jog. Amennyiben a tag tudomására jut, hogy az adatkezelő által kezelt személyes adatai pontatlanok, vagy azok kezelése jogellenes vagy szükségtelen, vagy ha tiltakozást nyújtottak be, a tag az adatkezelő kellően indokolt intézkedéséig vagy a tiltakozásról szóló határozat meghozataláig kérheti, hogy az adatkezelő korlátozza az adott személyes adatok kezelését az adott mértékben, de csak a megengedett legkisebb mértékben.

Az adathordozhatósághoz való jog. A tagnak joga van ahhoz, hogy az általa az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, általánosan használt és géppel olvasható formátumban megkapja, valamint ahhoz, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa. Hasonlóképpen, a tagnak joga van arra, hogy az adatkezelő közvetlenül továbbítsa a személyes adatokat a másik adatkezelőnek, ha ez technikailag megvalósítható.

Tiltakozáshoz való jog. Az adatkezelő kifejezetten tájékoztatja a tagot arról, hogy tiltakozhat a rá vonatkozó személyes adatok kezelése ellen, de csak akkor, ha az adatkezelésre az adatkezelő jogos érdeke vagy közérdek alapján kerül sor. Ezen túlmenően a tagnak joga van tiltakozni, ha személyes adatait közvetlen marketing céljára és ilyen marketing céljából dolgozzák fel, amely magában foglalja a profilalkotást is. Ezt a kifogást közvetlenül az adatkezelőnél kell benyújtani. A tiltakozásban a tagnak ismertetnie kell a személyes adatok feldolgozásának rá gyakorolt negatív hatását.

Az automatizált döntéshozatal tilalmához való jog. A tagnak joga van ahhoz, hogy ne legyen tárgya olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen alapuló döntésnek, ideértve a profilalkotást is, amely rá nézve joghatással jár, vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érinti.

A panasz benyújtásához való jog. A tagnak joga van panaszt tenni az Adatvédelmi Hatóságnál, ha úgy véli, hogy a rá vonatkozó személyes adatok kezelése során megsértették az adatvédelmi jogszabályokat.

 

 1. A jogok gyakorlása

A tag a jelen általános szerződési feltételekben meghatározott és a rá vonatkozó személyes adatok feldolgozásából eredő valamennyi jogát gyakorolhatja a tag az alábbi e-mail címre küldött elektronikus levélben: info@pidilidi.cz.

 

NELUN spol. s r.o.