www.pidilidi.hu www.pidilidi.hu
Vásároljon további 8 013 Ft
és van ingyenes szállítás
0 Az Ön kosara 0 Ft

Felhasználási feltételek

Nelun Kft. , 69701 Kyjov, Za Humny 3301 szám alatt bejegyzett székhelyű 27711242 a prágai városi bíróság által vezetett kereskedelmi nyilvántartásba, C részleg, 115902-es betétlap az Prágai Városi Bíróság C. osztálya által vezetett kereskedelmi nyilvántartásba bejegyzett www.pidilidi.hu

internetes címen található online áruházon keresztül történő értékesítés céljából.

 

 1. Bevezető rendelkezések
 2. Felhasználói fiók
 3. Adásvételi szerződés megkötése
 4. Ár és fizetési feltételek
 5. Visszalépés az adásvételi szerződéstől
 6. Szállítás és áruszállítás
 7. Hibás teljesítési jogok
 8. A felek egyéb jogai és kötelezettségei
 9. Adatvédelmi szabályzat és kereskedelmi kommunikáció küldése
 10. Kereskedelmi kommunikáció küldése és cookie-k tárolása
 11. Szállítás
 12. Záró rendelkezések

 

 

1. Bevezető rendelkezések

 

1.1 A jelen általános szerződési feltételek (a továbbiakban: Általános Szerződési Feltételek) a Nelun spol s.r.o. , székhelye: Za Humny 3301, 69701 Kyjov, cég azonosítója: 27711242, bejegyezve a Prágai Városi Bíróság C. osztálya által vezetett kereskedelmi nyilvántartásba, 115902 (a továbbiakban: "Eladó") szabályozza a felek kölcsönös jogait és kötelezettségeit, amelyek az Eladó és egy másik természetes vagy jogi személy (a továbbiakban: "Vevő") között az Eladó webáruházán keresztül megkötött adásvételi szerződés (a továbbiakban: "Adásvételi szerződés") kapcsán vagy alapján keletkeznek. A webáruházat az Eladó a www.pidilidi.cz internetes címen (a továbbiakban: "weboldal"), a weboldal felületén (a továbbiakban: "webshop felület") keresztül üzemelteti.

1.2 Az Általános Szerződési Feltételek nem vonatkoznak arra az esetre, ha az Eladótól az Árut megvásárolni szándékozó személy jogi személy vagy az Áru megrendelésekor üzleti vagy szakmai tevékenysége során eljáró személy.

1.3. Az adásvételi szerződésben a feltételektől eltérő rendelkezésekről is lehet megállapodni. Az adásvételi szerződés eltérő rendelkezései elsőbbséget élveznek az általános szerződési feltételek rendelkezéseivel szemben.

1.4 Az Általános Szerződési Feltételek rendelkezései az adásvételi szerződés szerves részét képezik. Az adásvételi szerződés és az általános szerződési feltételek cseh nyelven készülnek. Az adásvételi szerződés cseh nyelven is megköthető.

1.5 Az Eladó megváltoztathatja vagy kiegészítheti az Általános Szerződési Feltételek szövegét. Ez a rendelkezés nem érinti a feltételek előző változatának érvényességi ideje alatt keletkezett jogokat és kötelezettségeket.

^ Top

2. Felhasználói fiók

2.1 A Vevő a Weboldalon történt regisztrációja alapján hozzáférhet a felhasználói felületéhez. A Vevő a saját felhasználói felületéről adhat le árubeszerzésre vonatkozó megrendeléseket (a továbbiakban: felhasználói fiók). Amennyiben a webáruház webes felülete lehetővé teszi, a vásárló regisztráció nélkül is rendelhet árut közvetlenül a webáruház webes felületéről.

2.2 A Vevő a weboldalon történő regisztráció és az árubeszerzés során köteles minden adatot helyesen és a valóságnak megfelelően megadni. A Vevő köteles a felhasználói fiókban megadott adatokat frissíteni, ha azok megváltoznak. A Vevő által a felhasználói fiókban és az árubeszerzéskor megadott adatokat az Eladó helyesnek tekinti.

2.3 A felhasználói fiókhoz való hozzáférést egy felhasználónév és jelszó biztosítja. A Vevő köteles bizalmasan kezelni a felhasználói fiókjához való hozzáféréshez szükséges információkat.

2.4. A Vevő nem jogosult arra, hogy harmadik személyeknek engedélyezze a felhasználói fiók használatát.

2.5 Az Eladó törölheti a felhasználói fiókot, különösen, ha a Vevő több mint 12 hónapig nem használta a felhasználói fiókját, vagy ha a Vevő megszegi az adásvételi szerződésből (beleértve az Általános Szerződési Feltételeket) eredő kötelezettségeit.

2.6 A Vevő tudomásul veszi, hogy a felhasználói fiók nem feltétlenül áll folyamatosan rendelkezésre, különösen az Eladó hardver- és szoftverberendezéseinek szükséges karbantartása vagy harmadik fél hardver- és szoftverberendezéseinek szükséges karbantartása miatt.

^ Top

3. Az adásvételi szerződés megkötése

3.1. Az áruház webes felületén elhelyezett áruk minden bemutatása tájékoztató jellegű, és az eladó nem köteles adásvételi szerződést kötni ezen áruk tekintetében. A Polgári Törvénykönyv 1732. szakaszának (2) bekezdése nem alkalmazandó.

3.2 Az áruház webes felülete tartalmazza az árucikkekre vonatkozó információkat, beleértve az egyes árucikkek árát és az áruk visszaküldésének költségeit, ha az árucikkek jellegüknél fogva nem küldhetők vissza szokásos postai úton. Az áruk árai tartalmazzák a hozzáadottérték-adót és az összes kapcsolódó díjat. Az áruk árai mindaddig érvényesek maradnak, amíg azok az üzlet webes felületén megjelennek. Ez a rendelkezés nem korlátozza az eladó azon lehetőségét, hogy egyedileg megállapított feltételek mellett adásvételi szerződést kössön.

3.3 Az áruház webes felülete az áruk csomagolásával és szállításával kapcsolatos költségekről is tartalmaz információkat. Az áruház webes felületén az áru csomagolásával és szállításával kapcsolatos költségekre vonatkozó információk csak abban az esetben érvényesek, ha az árut a Cseh Köztársaság területén belül szállítják.

3.4 Az áruk megrendeléséhez a Vevőnek ki kell töltenie a Webáruház webes felületén található megrendelőlapot. A megrendelőlap különösen a következő információkat tartalmazza:

3.4.1. a megrendelt áruk (a megrendelt árukat a vásárló "helyezi be" az áruház webes felületének elektronikus kosarába),

3.4.2. az áru vételárának fizetési módját, a megrendelt áru kívánt szállítási módjának részleteit és

3.4.3. tájékoztatás az áruk szállításával kapcsolatos költségekről (a továbbiakban együttesen "megrendelés").

3.5 A megrendelés Eladónak történő elküldése előtt a Vevőnek lehetővé kell tenni, hogy ellenőrizze és módosítsa a Vevő által a megrendelésben megadott adatokat, beleértve a Vevő azon képességét, hogy a megrendelésben szereplő adatok bevitele során elkövetett hibákat felismerje és kijavítsa. A Vevő a megrendelést a "Megrendelés megerősítése" gombra kattintva küldi el az Eladónak. A megrendelésben megadott adatokat az Eladó helyesnek tekinti. Az Eladó a megrendelés kézhezvételét a Vevőnek a kézhezvételt követően haladéktalanul visszaigazolja e-mailben a Vevő felhasználói felületen vagy a megrendelésben megadott e-mail címére (a továbbiakban: "Vevő e-mail címe").

3.6 Az Eladó a megrendelés jellegétől (az áru mennyisége, a vételár összege, a becsült szállítási költség) függően mindig jogosult a Vevőtől további megrendelés megerősítést kérni (például írásban vagy telefonon).

3.7. Az Eladó és a Vevő közötti szerződéses kapcsolat a megrendelés elfogadásának (elfogadás) kézbesítésével jön létre, amelyet az Eladó a Vevőnek e-mailben küld el a Vevő e-mail címére.

3.8 A Vevő beleegyezik abba, hogy az adásvételi szerződés megkötése során távkommunikációs eszközöket használjon. A Vevőnek az adásvételi szerződés megkötésével kapcsolatban a távoli kommunikációs eszközök használatával kapcsolatban felmerülő költségei (internetkapcsolat költségei, telefonhívások költségei) a Vevőt terhelik, és ezek a költségek nem térhetnek el az alapdíjtól.

^ Top

4. Áruk ára és fizetési feltételek

4.1 Az Áruk árát és az Áruknak az adásvételi szerződés szerinti szállításával kapcsolatos költségeket a Vevő az alábbi módokon fizetheti meg az Eladónak:

 • készpénzben az Eladó telephelyén, Za Humny 3301, 69701 Kyjov;
 • kézpénzben, a vevő által a megrendelésben megadott helyen történő átvételkor;
 • készpénzmentes átutalás az Eladó FIO Banka-nál vezetett 2002020127/ 2010 (IBAN:CZ4420100000002002020127, BIC/SWIFT:FIOBCZPPXXX)számú számlájára (a továbbiakban "Eladó számlája");
 • kassza nélkül az ePlatba fizetési rendszeren keresztül, amely átirányítja őt a bankja internetbankjába. A fizető fél a Fizetést internetes banki szolgáltatáson keresztül küldi el. Az Eladó az árut a fizetési visszaigazolás kézhezvételét követően azonnal elküldi. A pénzátutalások a ComGate Payments,a.s. számláján keresztül történnek. Az Internet Banking rendszerbe bevitt érzékeny adatokat a bankok fizetési átjárói védik, és nem kerülnek harmadik fél környezetébe. A fizetési processzorok csak azokat a tranzakciós információkat látják, amelyeket a bank a benyújtott tranzakcióval együtt közöl velük.
 • kassza nélkül, hitelkártyával

4.2 A vevő a vételárral együtt köteles megfizetni az eladónak az áru csomagolásával és szállításával kapcsolatos költségeket is a megállapodás szerinti összegben. Hacsak kifejezetten másképp nem rendelkezünk, a vételár tartalmazza az áru szállításával kapcsolatos költségeket is.

4.3 Az Eladó nem követel a Vevőtől előleget vagy más hasonló fizetséget. Ez nem érinti az Általános Szerződési Feltételek 4.6. cikkét, amely az áruk vételárának előre történő megfizetésére vonatkozik.

4.4 Készpénzes fizetés vagy utánvétes fizetés esetén a vételár az áru átvételekor fizetendő. Nem készpénzes fizetés esetén a vételár az adásvételi szerződés megkötésétől számított 14 napon belül esedékes.

4.5 Nem készpénzes fizetés esetén a vevő köteles az áru vételárát a fizetés változó szimbólumával együtt megfizetni. Nem készpénzes fizetés esetén a Vevőnek a vételár megfizetésére vonatkozó kötelezettsége az adott összegnek az Eladó számláján történő jóváírásának időpontjában teljesül.
Az adásvételi nyilvántartásról szóló törvény szerint az Eladó köteles a Vevő részére nyugtát kiállítani. Ugyanakkor az eladó köteles a beérkezett értékesítést az adóhatóságnál online regisztrálni; technikai hiba esetén legkésőbb 48 órán belül.

4.6 Az Eladó jogosult - különösen abban az esetben, ha a Vevő utólag nem erősíti meg a megrendelést (3.6. cikk) - a teljes vételár megfizetését követelni, mielőtt az árut a Vevő részére elküldenék.A Polgári Törvénykönyv 2119. § (1) bekezdésének rendelkezései nem alkalmazandók.

4.7 Az Eladó által a Vevőnek az áru árából nyújtott árengedmények nem vonhatók össze.

4.8. Ha a kereskedelmi kapcsolatokban ez a szokás, vagy ha ezt általánosan kötelező erejű jogszabály írja elő, az Eladó az adásvételi szerződés alapján teljesített kifizetésekről adóigazolást - számlát - állít ki a Vevő részére. Az Eladó nem/nem hozzáadottértékadó-fizető. Az adóigazolást - számlát az Eladó az áru árának kifizetését követően állítja ki a Vevő részére, és elektronikus formában küldi el a Vevő elektronikus címére.

^ Top

5. Visszalépés az adásvételi szerződéstől

5.1. A Vevő tudomásul veszi, hogy a Polgári Törvénykönyv 1837. szakaszának rendelkezései értelmében a Vevő nem állhat el többek között a Vevő kívánságaihoz vagy személyéhez igazított áruk szállítására vonatkozó szerződéstől, a romlandó áruk szállítására vonatkozó szerződéstől, valamint az áruktól, az olyan áru szállítására irányuló szerződésből, amely a szállítást követően visszafordíthatatlanul összekeveredett más áruval, olyan zárt csomagolású áru szállítására irányuló szerződésből, amelyet a fogyasztó eltávolított a csomagolásból, és amelyet higiéniai okokból nem lehet visszaszolgáltatni, valamint olyan hang- vagy képfelvétel vagy számítógépes program szállítására irányuló szerződésből, ha a fogyasztó az eredeti csomagolást megrongálta.

5.2. Az 5.1. cikkben említett esetet vagy bármely más olyan esetet kivéve, amikor az adásvételi szerződéstől nem lehet elállni, a vevőnek joga van az adásvételi szerződéstől az áru átvételétől számított harminc (30) napon belül elállni, a Polgári Törvénykönyv 1829. § (1) bekezdésének rendelkezései szerint, ha az adásvételi szerződés tárgya többféle áru vagy több rész szállítása, ez a határidő az utolsó áruszállítás átvételének napjától kezdődik. Az adásvételi szerződés felmondását az előző mondatban meghatározott határidőn belül kell elküldeni az Eladónak. Az adásvételi szerződéstől való elálláshoz a vevő használhatja az eladó által rendelkezésre bocsátott mintanyomtatványt, amely a szerződési feltételek mellékletét képezi.  A Vevő az adásvételi szerződéstől való elállást többek között az Eladó üzleti címére.

5.3. Az Általános Szerződési Feltételek 5.2. cikke szerinti elállás esetén az adásvételi szerződés kezdettől fogva érvényét veszti. Az árukat a szerződéstől való elállástól számított tizennégy (30) napon belül vissza kell küldeni az Eladónak. Ha a Vevő eláll az adásvételi szerződéstől, a Vevő viseli az áru Eladónak történő visszaküldésével kapcsolatos költségeket, még akkor is, ha az áru jellegéből adódóan nem küldhető vissza normál postai úton.

5.4 A Szerződéstől való elállás esetén az Általános Szerződési Feltételek 5.2. cikke alapján az Eladó a Vevő által kapott pénzeszközöket a Vevőnek a Szerződéstől való elállását követő tizennégy (14) napon belül ugyanolyan módon köteles visszaadni, ahogyan az Eladó azokat a Vevőtől megkapta. Az Eladó jogosult arra is, hogy a Vevő által nyújtott teljesítést már az áru Vevő általi visszaküldésekor vagy más módon visszaadja, feltéve, hogy a Vevő beleegyezik, és a Vevőnek nem keletkeznek további költségei. Ha a vevő eláll az adásvételi szerződéstől, az eladó nem köteles a kapott pénzösszeget a vevőnek visszafizetni, amíg a vevő vissza nem küldi neki az árut, vagy nem bizonyítja, hogy az árut elküldte a vállalkozónak.

5.5 Az Eladó jogosult egyoldalúan beszámítani az Árukban bekövetkezett károk miatti fizetési igényt a Vevőnek a vételár visszatérítésére vonatkozó követelésével szemben.

5.6 Abban az esetben, ha a Vevőnek a Polgári Törvénykönyv 1829. § (1) bekezdése alapján joga van elállni az adásvételi szerződéstől, az Eladó is jogosult az adásvételi szerződéstől bármikor elállni, amíg a Vevő az árut el nem fogadta. Ebben az esetben az Eladó haladéktalanul visszatéríti a vételárat a Vevőnek, készpénzben, a Vevő által megjelölt számlára.

5.7 Ha a Vevőnek az Árukkal együtt ajándékot adnak, az ajándékozási szerződés az Eladó és a Vevő között azzal a feltétellel jön létre, hogy ha a Vevő eláll az adásvételi szerződéstől, akkor az ajándékozási szerződés az ilyen ajándék tekintetében hatályát veszti, és a Vevő köteles az ajándékot az Árukkal együtt az Eladónak visszaszolgáltatni.

^ Top

6. Szállítás és áruszállítás

6.1 Amennyiben a Vevő külön kérésére egy szállítási módot állapítanak meg, a Vevő viseli a kockázatot és az ezzel a szállítási móddal kapcsolatos esetleges többletköltségeket.

6.2 Amennyiben az Eladó az adásvételi szerződés alapján köteles az árut a Vevő által a megrendelésben megadott helyre szállítani, a Vevő az árut a szállításkor veszi át.

6.3 Ha a Vevő oldalán felmerülő okok miatt az árut ismételten vagy a megrendelésben meghatározottól eltérő módon kell szállítani, a Vevőnek kell megfizetnie az áru ismételt szállításával vagy az eltérő szállítási móddal kapcsolatos költségeket.

6.4 Az áru fuvarozótól történő átvételekor a Vevő köteles ellenőrizni az áru csomagolásának sértetlenségét, és bármilyen hiba esetén haladéktalanul értesíteni a fuvarozót. Amennyiben a csomagoláson manipulációt találnak, a Vevő nem veheti át a szállítmányt a fuvarozótól.

6.5 A felek egyéb jogait és kötelezettségeit az áruszállítással kapcsolatban az Eladó Különleges szállítási feltételei szabályozhatják, amennyiben azokat az Eladó kiadta.

^ Top

7. Hibás teljesítési jogok

7.1. A felek hibás teljesítéshez fűződő jogaira és kötelezettségeire a vonatkozó általános érvényű jogszabályok (különösen a Polgári Törvénykönyv 1914-1925., 2099-2117. és 2161-2174. §-ai, valamint a fogyasztóvédelemről szóló, módosított 634/1992. sz. törvény) rendelkezései az irányadók.

7.2 Az Eladó felel a Vevővel szemben azért, hogy az Áruk az átvételkor hibátlanok legyenek. Az Eladó különösen azért felel a Vevővel szemben, hogy a Vevő az áru átvételének időpontjában:

7.2.1. az áru rendelkezik azokkal a tulajdonságokkal, amelyekben a felek megállapodtak, megállapodás hiányában pedig azokkal a tulajdonságokkal, amelyeket az eladó vagy a gyártó leírt, vagy amelyeket a vevő az áru jellegére tekintettel és az általuk végzett reklámozás alapján elvárhatott,

7.2.2. az áru alkalmas arra a célra, amelyre az eladó állítása szerint használni kívánják, vagy amelyre az ilyen típusú árukat általában használják,

7.2.3. az áru minőségében vagy kivitelezésében megfelel az elfogadott mintának vagy mintadarabnak, ha a minőséget vagy kivitelezést az elfogadott minta vagy mintadarab alapján határozták meg,

7.2.4. az áruk megfelelő mennyiségben, méretben vagy súlyban vannak, és

7.2.5. az áruk megfelelnek a jogszabályi követelményeknek.

7.3 Az általános szerződési feltételek 7.2. pontjában foglalt rendelkezések nem vonatkoznak az alacsonyabb áron értékesített áruk esetében olyan hibára, amelyért az alacsonyabb árat állapították meg, az áru szokásos használatából eredő kopásra, illetve használt áruk esetében olyan hibára, amely megfelel annak a használati vagy kopási szintnek, amellyel az áru a vevő általi átvételkor rendelkezett, vagy ha ez az áru jellegéből nyilvánvaló.

7.4 Ha a hiba az átvételtől számított hat hónapon belül válik nyilvánvalóvá, az árut úgy kell tekinteni, hogy az átvételkor hibás volt. A vevő jogosult a fogyasztási cikkek átvételétől számított huszonnégy hónapon belül a fogyasztási cikkekben megjelenő hiba esetén élni a reklamációs jogával.

7.5 A Vevő a hibás teljesítésből eredő jogait az Eladó azon üzleti címén köteles érvényesíteni, ahol az eladott áruk köre tekintetében a követelés elfogadása lehetséges, illetve a székhelyén vagy telephelyén.

7.6 A felek egyéb jogait és kötelezettségeit az Eladó hibákért való felelősségével kapcsolatban az Eladó Reklamációs Szabályzata szabályozhatja.

^ Top

8. A felek egyéb jogai és kötelezettségei

8.1 A Vevő az Áruk tulajdonjogát az Áruk teljes vételárának kifizetésével szerzi meg.

8.2 Az Eladót a Vevővel szemben nem kötik a Polgári Törvénykönyv 1826. § (1) bekezdés e) pontja szerinti magatartási kódexek.

8.3. A Cseh Kereskedelmi Felügyelet (Česká obchodní inspekce), székhelye: Štěpánská 567/15, 120 00 Prague 2, azonosítószám: 000 20 869, internetes cím: http://www.coi.cz, illetékes az adásvételi szerződésből eredő fogyasztói jogviták peren kívüli rendezésére.

8.4. A kereskedelmi ellenőrzést az illetékes kereskedelmi hivatal végzi saját hatáskörében. A Cseh Kereskedelmi Ellenőrzési Hatóság többek között a fogyasztóvédelemről szóló, módosított 634/1992. sz. törvény betartását felügyeli meghatározott keretek között.

8.5 A Vevő ezennel átvállalja a körülmények megváltozásának kockázatát a Polgári Törvénykönyv 1765. § (2) bekezdése értelmében.

^ Top

9. Adatvédelem és üzleti kommunikáció küldése

9.1. A természetes személynek minősülő vevő személyes adatainak védelmét a személyes adatok védelméről szóló, módosított 101/2000. sz. törvény írja elő.

9.2 A Vevő hozzájárul az alábbi személyes adatok kezeléséhez: név és vezetéknév, lakcím, azonosítószám, adóazonosító jel, e-mail cím, telefonszám (a továbbiakban együttesen: személyes adatok).

9.3 A Vevő hozzájárul ahhoz, hogy az Eladó személyes adatokat kezeljen az Adásvételi szerződésben foglalt jogok és kötelezettségek gyakorlása, valamint a felhasználói fiók fenntartása céljából. Amennyiben a Vevő nem dönt másként, a Vevő hozzájárul ahhoz is, hogy az Eladó személyes adatokat kezeljen a Vevőnek szóló információk és kereskedelmi közlemények küldése céljából. A személyes adatok e cikk szerinti teljes körű feldolgozásához való hozzájárulás nem olyan feltétel, amely önmagában megakadályozná az adásvételi szerződés megkötését.

9.4. A Vevő tudomásul veszi, hogy köteles személyes adatait (a regisztráció során, a felhasználói fiókjában, a webáruház webes felületéről történő megrendeléskor) helyesen és a valóságnak megfelelően megadni, valamint köteles az Eladót haladéktalanul tájékoztatni a személyes adataiban bekövetkezett változásokról.

9.5 Az Eladó a Vevő személyes adatainak feldolgozását harmadik fél adatfeldolgozóra bízhatja. Az árukat szállító személyek és a fizetési megbízottak kivételével az Eladó a személyes adatokat a Vevő előzetes hozzájárulása nélkül nem adja át harmadik félnek.

9.6 A személyes adatok feldolgozása határozatlan ideig történik. A személyes adatok feldolgozása elektronikus formában automatizált módon vagy nyomtatott formában nem automatizált módon történik.

9.7 A Vevő megerősíti, hogy a megadott személyes adatok pontosak, és hogy tájékoztatták arról, hogy a személyes adatok megadása önkéntes.

9.8. Amennyiben a Vevő úgy véli, hogy az Eladó vagy az Adatfeldolgozó (9.5. cikk) a személyes adatainak olyan kezelését végzi, amely ellentétes a Vevő magán- és magánéletének védelmével vagy a törvénnyel, különösen, ha a személyes adatok a kezelés céljára tekintettel pontatlanok, a Vevő jogosult:

9.8.1. Kérjen magyarázatot az eladótól vagy a feldolgozótól,

9.8.2. felszólítja az eladót vagy a feldolgozót, hogy orvosolja a helyzetet.

9.9 Ha a Vevő tájékoztatást kér személyes adatainak kezeléséről, az Eladó köteles azt megadni neki. Az Eladó jogosult az előző mondat szerinti információszolgáltatásért ésszerű díjat felszámítani, amely nem haladhatja meg az információszolgáltatáshoz szükséges költségeket.

^ Top

10. Kereskedelmi kommunikáció küldése és sütik tárolása

10.1 A Vevő hozzájárul ahhoz, hogy az Eladó az Eladó termékeivel, szolgáltatásaival vagy üzletével kapcsolatos információkat küldjön a Vevő elektronikus címére, és hozzájárul továbbá ahhoz, hogy az Eladó kereskedelmi közleményeket küldjön a Vevő elektronikus címére.

10.2 A Vevő hozzájárul a cookie-k tárolásához a számítógépén. Abban az esetben, ha a weboldalon történő vásárlás és az Eladó adásvételi szerződésből eredő kötelezettségeinek teljesítése a Vevő számítógépén tárolt sütik nélkül is lehetséges, a Vevő bármikor visszavonhatja az előző mondat szerinti hozzájárulását.

^ Top

11. Szállítás

11.1 A Vevőnek a Vevő elektronikus címén lehet kézbesíteni.

^ Top

12. Záró rendelkezések

12.1 Ha az adásvételi szerződés által létrehozott kapcsolat nemzetközi (külföldi) elemet tartalmaz, akkor a felek megállapodnak abban, hogy a kapcsolatra a cseh jog az irányadó. Ez nem érinti a fogyasztó általánosan kötelező erejű jogszabályok szerinti jogait.

12.2 Ha az Általános Szerződési Feltételek bármely rendelkezése érvénytelen vagy hatálytalan, az érvénytelen rendelkezés helyébe olyan rendelkezés lép, amelynek jelentése a lehető legközelebb áll az érvénytelen rendelkezéshez. Az egyik rendelkezés érvénytelensége vagy eredménytelensége nem érinti a többi rendelkezés érvényességét.

12.3 Az Adásvételi szerződést, beleértve az Általános Szerződési Feltételeket is, az Eladó elektronikus formában archiválja, és nem hozzáférhető.

12.4 Az adásvételi szerződéstől való elállásra vonatkozó nyomtatványminta az Általános Szerződési Feltételek mellékletét képezi.

12.5 Az Eladó elérhetőségei: szállítási cím Za Humny 3301, 69701 Kyjov, e-mail cím info@pidilidi.cz, telefonszám +420 725 518 759.


Kijevben 2016.2.1

A Nelun spol. s r.o.

igazgatója Nelun spol. s r.o.